Navneplater til Gjenskinns minnelunder

Antallet navneplater per monument avhenger av

  • hvor mye ornamenter man ønsker
  • om man vil ha åpninger inn til hyller for innsetting av gravlys eller LED-lys inni monumentet
  • hvor store navneplater man vil bruke og hvor mye plass man vil ha mellom navneplatene
  • hvor høyt og hvor lavt på monumentene man synes at navneplatene kan plasseres

 

Materiale og størrelser på navneplatene

Når vi anslår antall navneplater per monument, er det med størrelsen 60 mm x 140 mm. Om man ønsker andre mål, kan vi se på hvordan det vil passe på monumentet.

Til navnet minnelund klargjøres monumentene med hull til navneplater, som festes med 4mm popnagler.

Navneplatene lages i børstet stål med dypgravering eller lasergravering. De kan lages hos lokale firma. Vi leverer i så fall tegning av platen med skruehull, og vi kan om ønskelig sette opp mal for teksten. Vi formidler gjerne kontakt med et dyktig gravørfirma i Bergen som leverer navneplater til Gjenskinn monumenter på minnelunder flere steder i landet.