EVIG - søyle (minnelund)

EVIG - søyle - Sekskantet søyle i forskjellige størrelser.

Fakta

Høyde: 2200 mm
Bredde:1640 mm

Antall navneplater: 60 - 100 stk ved navneplatestørrelse 6 x 14 cm

 

Navneplater, mønster og lys

Monumentene er laget for å ha lys inni. Man kan velge å montere Led lys inni monumentet, eller ha innvendige hyller hvor pårørende kan sette inn gravlys. Begge deler er også mulig i samme monument.

Ingen monumenter er helt like, men designelementer og tema brukes i flere sammenhenger. Vi lager også gjerne nye design i dialog med ansvarlige for den aktuelle minnelunden.

Antallet navneplater avhenger av ulike valg man kan ta.

Les om navneplater til minnelunder her...

Tegninger av nye design

Under vises tegninger av to varianter EVIG - søyle.

- Den første er 200 cm høy og har innlagt elektrisk lys. Ornamentene svinger seg rundt alle sidene fra bunn til topp. De 33 navneplatene er plassert i felt rundt på alle sider.

- Den andre er 250 cm høy. Det er åpninger til hylle for innsetting av gravlys nede og det er ledlys montert oppe. Hele hovedflaten har navneplater. Mønsteret oppe og nede vil ha mest fokus, men de små ornamentene ved navneplatene vil gi lys og aktivitet til flaten. Med dette designet er det plass til 100 navneplater på søylen.

 

 

Foto av EVIG - søyle

VERDIG - smal fra Gruben minnelund.

 

EVIG - søyle. Gruben minnelund.