ERINDRING (minnelund)

ERINDRING - Monument til å sette oppå mur. Navneplater og ornamenter på forsiden

Fakta

Høyde 1300 mm
Bredde: 900 mm

Høyde på mur ca 700 mm

Antall navneplater: 36 stk

 

Foto: Sten-Egon Haueng

Navneplater, mønster og lys

Monumentene er laget for å ha lys inni. Man kan velge å montere Led lys inni monumentet, eller ha innvendige hyller hvor pårørende kan sette inn gravlys. Begge deler er også mulig i samme monument.

Ingen monumenter er helt like, men designelementer og tema brukes i flere sammenhenger. Vi lager også gjerne nye design i dialog med ansvarlige for den aktuelle minnelunden.

Antallet navneplater avhenger av ulike valg man kan ta.

Les om navneplater til minnelunder her...

Tegninger av nye design

Under vises tegning av ERINDRING

 

 

Foto av ERINDRING

Tre minnelundmonumenter av typen ERINDRING montert på en buet mur, Gruben minnelund. Foto: Sten-Egon Haueng.