Gravferdsforvaltning

Gjenbruk av Gjenskinn gravminne

Når feste av et gravminne opphører og gravminnet eventuelt skal fjernes fra gravstedet, vil vi gjerne bli kontaktet av gravferdsmyndigheten i det aktuelle området. Det er enkelt å gjenbruke gravminnet siden man lett kan skifte ut navneplaten. Gjenskinn gravminnner i syrefast stål har et materiale som med polering og voksing kan brukes om igjen i flere generasjoner om man ønsker det. Vi vil derfor gjerne få gravminnene i retur, slik at de eventuelt kan gjenbrukes. Materialet er stabilt og med noe polering holder det seg fint i overskuelig framtid.

Eventuell gjenvinning av materialene

Om gravminne ikke skal sendes oss, men destrueres så vil man kunne skru metallkappen av fra steinen, og levere denne til metallgjenvinning eller til kommunale returstasjoner til metallsortering.

Navneplaten i stål kan da stå på gravminnet, eventuelt snues om navnet ikke skal være synlig. Glassplaten kan knuses med hammer slik at navnet blir uleselig og kastes i vanlig returbeholdere for glass.

Det kan følges vanlig prosedyre med å levere sokkelsteinen til knusing.

Er det flere spørsmål i forbindelse med dette, så er det bare å ta kontakt.