Gjenskinn minnelund på Grefsen kirkegård

Minnelund, Grefsen kirkegård

Gjenskinns minnelund på Grefsen kirkegård.

Monumentene står mellom trærne like innenfor hovedinngangen.

 

 

Turid og Gita ved Gjenskinns første minnelund

Turid og Gita under installeringen av minnelunden på Grefsen kirkegård. Hullene du ser i metallet er til navneplater.

 

 

Hvis du er gravlundssjef, kirkesjef eller kirkeverge eller jobber med planlegging av en minnelund og ønsker å forhøre deg om hva slags monumenter vi kan tilby til en minnelund, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på

telefon 482 97 033!

 

 

Gjenskinns første minnelund

Turid sliper et av monumentene på Gjenskinns første minnelund.

 

 

Grefsen kirkegård

Grefsen kirkegård.

 

 

Minnelund Grefsen kirkegård

Detalj av et av monumentene til minnelunden på Grefsen kirkegård. Du kan se minnelunden like innenfor hovedinngangen.